O Towarzystwie Współpraca Konferencje Wydawnictwa Aleja Pamięci Aktualności Kontakt
 

Witam!

 

     Serdecznie zapraszam do lektury strony internetowej naszego Towarzystwa.

     Intencją naszą jest aby zawarte na stronie treści były źródłem informacji o Towarzystwie oraz wszystkich wątkach merytorycznych i  instytucjonalnych związanych z ideą klasycznej medycyny społecznej i nowatorskiego zdrowia publicznego. 

     Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego skupia w całym kraju osoby zaangażowanie w rozwijaniu polskiej ochrony zdrowia w szerokim rozumianym kontekście tradycyjnej medycyny społecznej i zdrowia publicznego. Naszymi członkami są osoby nie tylko aktywne w akademickiej działalności dydaktycznej, czy naukowej, ale również związane z wszystkimi podmiotami wielkiej sceny zdrowia publicznego (m.in. instytucje państwowe i różnego szczebla samorządy terytorialne, publiczne oraz niepubliczne jednostki opieki zdrowotnej, samorządy zawodowe i organizacje pozarządowe, strony - udziałowcy „gospodarki lekiem”, podmioty różnych form ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

     Wielkim powodem naszej dumy jest historia działalności naszego Towarzystwa. Należy podkreślić rolę Towarzystwa w tworzeniu podwalin państwowości polskiej oraz budowaniu struktur krajowego zdrowia publicznego po 1918 roku (w pierwszej kolejności przypominając memoriał Towarzystwa w sprawie utworzenia Ministerstwa Zdrowia Publicznego z 1918 r. oraz fakt, iż pierwszym historycznie Ministrem Zdrowia Publicznego w wolnej Polsce został V-ce Prezes Towarzystwa dr Witold Chodźko). Stąd wywodzi się nasz zamiar, aby strona była w ciągłości dziejowej Towarzystwa źródłem informacji o ważnych historycznych zdarzeniach w szeroko pojętej dziedzinie, ale również przybliżała sylwetki naszych Mistrzów – wielkich i aktywnych naukowo oraz społecznie autorytetów polskiej medycyny społecznej i zdrowia publicznego. 

Prof. dr hab. med. Alfred Owoc
Prezes PTMSiZP

 

 

 

    " ... Misją Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego jest "Promowanie profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz integrowanie środowisk nauki i praktyki do poprawy stanu zdrowia wszystkich obywateli".

     Promowanie profesjonalnego zarządzania oznacza upowszechnienie osiągnięć nauki i praktyki zarządzania na wszystkich poziomach organizacyjnych opieki i ochrony zdrowia w Polsce. Łączyć one powinny zarówno aktualne światowe zdobycze teorii, międzynarodowe doświadczenia jak i nowatorskie potwierdzone przez praktykę rozwiązania zapewniające poprawę stanu zdrowia ludności i optymalizację działania systemu opieki zdrowotnej.

     Integrowanie środowisk nauki i praktyka oznacza tworzenie warunków organizacyjnych i merytorycznych do współdziałania różnych środowisk w Polsce w celu wymiany doświadczeń oraz metod w rozwiązywaniu konkretnych problemów nurtujących poszczególne środowiska i zakłady służby zdrowia."

 

Prof. zw. dr hab. med. Leszek Wdowiak (1949-2010)
Prezes PTMSiZP w latach 1995-2010

 

(z wystąpienia Prezesa Towarzystwa otwierającego Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze, 2004)


 

 

 
... W styczniu r. 1918 działacze Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej opracowali i złożyli ówczesnemu prezesowi rady ministrów, 
p. Kucharzewskiemu, szczegółowy memorjał w sprawie konieczności utworzenia oddzielnego Ministerstwa Zdrowia Publicznego. W tej sprawie prezes Towarzystwa, Rafal Radziwiłłowicz i wice-prezes, Zygmunt Kramsztyk, mieli konferencję z prezesem rady ministrów i ministrem spraw wewnętrznych, p. Staniszewskim, czego wynikiem było powołanie do życia w tymże roku Ministerstwa Zdrowia Publicznego ...

W. Knappe: Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej. Warszawskie Czasopismo Lekarskie, 1926 r., nr 11, s.499
 

O Towarzystwie

Aktualności Kontakt

PTMSiZP 2014